Jog és adatkezelés

Az MSZVK Zrt. és a Szanálási Követeléskezelő Zrt. jognyilatkozata:

A www.mszvk.hu internetes oldal bármely részének megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat.

Az Internet biztonsága – Felelősség

Az MSZVK-csoport weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az MSZVK nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek (ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elvesztését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát).

A MSZVK-csoport honlapján elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az MSZVK-csoport nem vállal felelősséget.

Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

A weboldal használata

A weboldal általános tájékoztató információkat tartalmaz az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. tevékenységéről.

A weboldal illetve a weboldalon elhelyezett anyagok sem egészben sem részben nem reprodukálhatók. A weboldal bármely részének vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, felhasználása, így nyilvános bemutatása, kereskedelmi forgalomba hozása, más kiadványba vagy honlapba történő beépítése, nyilvánosság felé történő közvetítése kizárólag az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával, a forrás pontos megjelenítésével történhet.

A weboldal, illetve annak tartalmának jogosulatlan felhasználása polgári és büntető jogi szankciókat vonhat maga után.

A weboldalon tárolt, megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon szereplő információk pontosak, és naprakészek legyenek. Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon található elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, harmadik személy által történő megváltoztatásáért, illetve az ebből adódó jogi következményekért sem.

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelenségéből, hiányosságából, aktualitásának hiányából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából ered.

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. minden elvárható intézkedést megtesz a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, valamint a weboldal biztonságos, számítógépes vírusoktól vagy más kártékony programoktól való mentességéért.

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a weboldaláról esetleg elérhető külső, más személyek által üzemeltett honlapok tartalmáért, adatvédelmi gyakorlatáért.

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa. Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. jogosult jelen Felhasználási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót megváltoztatni, melyről a felhasználót a weboldalon elhelyezett értesítés útján tájékoztatja.

Adatvédelem

  1. Személyes adatok kezelése

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. nem kezel személyes adatot a weboldal látogatóiról. Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. által végzett, személyes adatokat is érintő adatkezelési tevékenységre vonatkozó tájékoztatót megtalálja a weboldalon: Külső Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”).  Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. a személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései és a saját belső szabályzatai alapján kezeli.  Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. illetéktelen harmadik személyek számára személyes adatokat nem továbbít, illetőleg azokat illetéktelen harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé.

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megtesz minden technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozza az általa kezelt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését, megváltoztatását.

  1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Amennyiben az Ön személyes adatait az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. kezeli, az adatkezelésről, ideértve az Önt megillető jogokat is, az Adatkezelési Szabályzat ad tájékoztatást, illetve felveheti velünk a kapcsolatot a weboldalon található elérhetőségek bármelyikén.

  1. A cookie-k, naplóadatok és egyéb automatikusan gyűjtött információk:

A weboldalra látogatással valamennyi felhasználó hozzájárul, hogy az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

A cookie-k rövid, a felhasználóra vonatkozó információkat tartalmazó szövegfile-ok, amelyeket a weboldal küld a számítógépe merevlemezére, és amelyeket az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. rendszere a technikai folyamatok eredményeként automatikusan rögzít. Az így automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a weboldal a látogatáskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplóz.

Az így rögzített adatok nem kerülnek összekapcsolásra az Ön személyes adataival, így azok alapján Ön nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. fér hozzá.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. a weboldalt megfelelően működtetni tudja, melyhez szükséges a weboldal látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. a fentieken kívül az információkat felhasználhatja arra is, hogy elemezze a weboldal felhasználásra vonatkozó tendenciákat, illetve hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen.

Amennyiben az Ön által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a böngésző beállításaiban bármikor leállíthatja a cookie-k használatát, illetve a böngészőjében tárolt előzmény-adatokat bármikor törölheti, amely nem érinti a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez való jogát. Ezzel azonban elfogadja, hogy a weboldalon megjelenített tartalmak bizonyos része nem vagy nem megfelelő módon lesz elérhető.

A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal a jelen pontban meghatározottak szerint cookie-t helyezzen el az Ön számítógépén automatizált módon, és ezáltal adatokat, információkat rögzítsen. és ezen adatokat, információkat szigorúan anonim módon a jelen pontban foglaltak szerint és célból felhasználjuk.

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt. által végzett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségekről az Adatkezelési Szabályzat ad tájékoztatást, illetve felveheti velünk ebből a célból a kapcsolatot a weboldalon található elérhetőségek bármelyikén.

Letölthető: Adatkezelési szabályzat – MSZVK [pdf]
Adatkezelési szabályzat – SZKK [pdf]